Шудрага ёс

Бумбат Алтай” ХХК-ий үйл ажиллагаанд голч шударга, баримтанд тулгуурласан, түргэн шуурхай, мэргэжлийн ил тод байх зарчмыг баримтална.

Найдвартай байдал

“Бумбат Алтай” ХХК-ий үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж, зөвхөн эзэмшигчийн өөрийн баримтанд тулгуурласан үйлчилгээ үзүүлж, тэднийг үнэн зөв мэдээлэлээр хангаж ажиллана.

Хариуцлага хүлээх

Монгол улсын бүх хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, заавруудад заасан болон өөрийн компанийн дүрэм, үйлчилгээний дотоод журмуудаар хүлээлгэсэн ба хүлээсэн бүх хариуцлагыг хүлээнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

Зах зээлийн мэдээ

Онцлох бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Хувьцаа болон өрийн бичиг

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон брокерийн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Монголын хөрөнгийн бирж ХК, Монголын үнэт цаасны бирж ХХК-иар арилжаалагдаж буй бүхий л санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцох боломжийг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ нь компани, аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг амжилттай татахад нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, бизнесийг нь дэмжиж, урт хугацааны ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх болгомжийг олгодог үйлчилгээ юм. Манай компанийн хөрөнгө оруулалтын өндөр ур чадвар, туршлага бүхий баг нь харилцагч бүрийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлыгаг хангасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ баяртай байх болно

Судалгаа, шинжилгээ

Хөрөнгө оруулагч таны хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргахад тань туслах Монгол Улсын макро эдийн засаг болон түүнийг бүрдүүлэгч салбар хоорондын үзүүлэлт, онцолсон компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан зэрэгт хийсэн судалгаа