Компанийн бүтэц, удирдлага зохион байгуулалт

Бүтэц

Нэр Албан тушаал Ажиллан жил
1 Батжаргал Ерөнхий захирал 8 жил, Улаанбаатар
2 Энхмэнд Харилцагчийн менежер, дилер 8 жил, Улаанбаатар
3 Сайнзаяа Брокер, дилер 5 жил, Улаанбаатар
4 Дарьсүрэн Брокер, дилер 24 жил, Улаанбаатар
5 Янжиндулам Брокер, дилер 3 жил, Ховд аймаг
6 Отгонбаяр Брокер, дилер 3 жил, Улаанбаатар
7 Нарангэрэл Брокер, дилер 3 жил, Улаанбаатар
8 Батзаяа Брокер, дилер 6 жил, Улаанбаатар
9 Банзрагч Дотоод хяналт 10 жил, Ховд аймаг