Тэнхимийн сургалт: Тэнхимийн сургалт нь анхан ба дунд шатны гэсэн хоёр түвшинтэйгээр явагдах юм. Энэхүү сургалт нь Бямба гариг болгонд явагдах ба сургалтыг 1 цагаас хэтрүүлэхгүй явуулна.

Цахим вэб сургалт: Бид тэнхимийн сургалтаа амжилттай явуулсаны дараа өөрсдийн онлайн орчинд харилцагчдад ҮЦ-ний талаар мэдээ мэдээлэл олгоно.

Явуулын сургалт: Бумбат Алтай  БДК компани нь сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс, албан байгууллага дээр очиж хөрөнгийн зах зээлийн талаар сургалт явуулж байна.